Final List of Applicants!

CONGRATULATIONS TO T H E FOLKS BELOW !

The radioDUT team is excited to invite the following people to training this Friday.

 • Andile Gigaba
 • Busisiwe Magudulda
 • Khanysile Nxumalo
 • Khanyile Machimana
 • Lindelo Jali
 • Lindelwa Dlamini
 • Mereece Dry
 • Mlondi Mkhize
 • Naledi Dlamini
 • Nhlakanipho Shembe
 • Nomonde Sikhanjane
 • Nondumiso Khumalo
 • Nondumiso Zulu
 • Anele Ngidi
 • Ntokozo Ngcobo
 • Ntombi Xaba
 • Oluhle Mthethwa
 • Samkelo Mvelase
 • Seleluko Mcwabe
 • Snegugu Ngwenya
 • Snenjabulo Mthethwa
 • Syavuya Ndimeni
 • Thabo Hlophe
 • Thobela Nyathi
 • Vukani Langa
 • Zamajama Dlamini
 • Zanele Mthethwa
 • Noxolo Makhathini
 • Bayabonga Myeni
 • Amanda Mgaga
 • Rethabile Mokhesi
 • Londa Mbatha
 • Sinovuyo Nqnili
 • Cebo Khanyile
 • Njabulo Mshinini

No Comments:

Add a Comment

Leave a Reply